TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/3/2022 đến 20h00 ngày 06/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 24 xe (hoa quả và các mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe (linh kiện điện tử, dược liệu);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 921 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (467 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 06/3/2022: Không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật.

– Từ 20h00 ngày 05/3/2022 đến 20h00 ngày 06/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 27 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 31 xe (25 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 32 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/3/2022 đến 20h00 ngày 06/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 08 xe (Mít, Thanh Long);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 411 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 762 xe (Trong đó có 630 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 06/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 63 xe (Xuất khẩu 31 xe (25 xe hoa quả); Nhập khẩu: 32 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.710 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.097 xe (tăng 373 xe so với ngày hôm trước liền kề); chiếm khoảng 64% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 421 xe (411 xe chở hoa quả tươi, còn lại là linh kiện điện tử, dược liệu)

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.