TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 07/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 07/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 07/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 87 xe (72 xe hoa quả, 15 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 202 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/6/2022 đến 20h00 ngày 07/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 71 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 437 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (386 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 07/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 50 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 07/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe nhựa thông;

+ Nhập khẩu: 46 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/6/2022 đến 20h00 ngày 07/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 07/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 07/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 151 xe (117 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 154 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/6/2022 đến 20h00 ngày 07/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe chở Mít;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 184 xe (Mít, Bột sắn, Thanh Long, Xoài, Vải,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 970 xe (Trong đó có 572 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 07/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 641 xe (Xuất khẩu 239 xe (189 xe hoa quả); Nhập khẩu: 402 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 07/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.407 xe (tăng 16 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 958 xe (tăng 03 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 255 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.