TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 07/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 07/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 07/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 214 xe (152 xe hoa quả, 62 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 484 xe (483 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 06/7/2023 đến 20h00 ngày 07/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 194 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 125 xe trong khu vực cửa khẩu (gồm: 82 xe hàng hoa quả, 36 xe hàng khác); 07 xe đỗ tại Khu Phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 07/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 toa;

+ Nhập khẩu: 01 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 07/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 67 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/7/2023 đến 20h00 ngày 07/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 07/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 234 xe (201 xe hoa quả; 33 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 91 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/7/2023 đến 20h00 ngày 07/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 243 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 411 xe (Trong đó có 387 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 07/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/7/2023 đến 20h00 ngày 07/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 07/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.095 xe (Xuất khẩu 453 xe (353 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 642 xe (trong đó có 642 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 07/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 552 xe (giảm 11 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 469 xe (giảm 01 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 442 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.