TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 08/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 08/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 08/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 113 xe (100 xe hoa quả, 13 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 255 xe (208 xe chở hàng, 47 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 07/7/2022 đến 20h00 ngày 08/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 71 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 150 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (114 xe), mặt hàng khác (36 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 08/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 70 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 08/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 50 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/7/2022 đến 20h00 ngày 08/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 08/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 208 xe (158 xe hoa quả, trong đó có 74 xe chở vải tươi; 50 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/7/2022 đến 20h00 ngày 08/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 143 xe (Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cau khô…);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 163 xe (Trong đó có 82 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 08/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 797 xe (Xuất khẩu 321 xe (258 xe hoa quả, trong đó có 74 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 476 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 08/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 313 xe (giảm 109 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 196 xe (giảm 94 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 13 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 214 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.