TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 09/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 09/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 09/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 89 xe (84 xe hoa quả, 05 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 204 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/6/2022 đến 20h00 ngày 09/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 105 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 421 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (367 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 09/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 30 toa;

+ Nhập khẩu: 50 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 09/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 54 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/6/2022 đến 20h00 ngày 09/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 09/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 09/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 159 xe (122 xe hoa quả, 37 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 135 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/6/2022 đến 20h00 ngày 09/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 171 xe (Mít, Xoài, Bột sắn, Vải, hạt sen…);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 934 xe (Trong đó có 562 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 09/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 642 xe (Xuất khẩu 249 xe (206 xe hoa quả); Nhập khẩu: 393 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 09/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.356 xe (tăng 29 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 929 xe (giảm 37 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 276 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.