TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 10/01/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 10/01/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 10/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 109 xe (71 xe hoa quả, 38 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 506 xe (460 xe chở hàng, 46 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 09/01/2023 đến 20h00 ngày 10/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 136 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 81 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (59 xe), mặt hàng khác (22 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 10/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 35 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 10/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 32 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/01/2023 đến 20h00 ngày 10/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 20 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 112 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 10/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 149 xe (148 xe hoa quả, 01 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 180 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/01/2023 đến 20h00 ngày 10/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 252 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 535 xe (Trong đó có 467 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 64 xe (64 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/01/2023 đến 20h00 ngày 10/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 72 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 40 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 10/01/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.092 xe (Xuất khẩu 354 xe (trong đó có 283 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 738 xe (trong đó có 692 xe hàng, 46 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 10/01/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 768 xe (tăng 126 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 566 xe (tăng 87 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 73% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 480 xe (Khoảng 62% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.