TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 11/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 11/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 11/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 30 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/3/2022 đến 20h00 ngày 11/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 49 xe (hoa quả và các mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 11/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 791 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (390 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 11/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 57 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/3/2022 đến 20h00 ngày 11/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe (phế liệu kén tằm);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 11/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 84 xe (68 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 94 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/3/2022 đến 20h00 ngày 11/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 17 xe (thanh long, dưa hấu, xoài);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 23 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài, bột sắn);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 910 xe (Trong đó có 798 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 11/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 266 xe (Xuất khẩu 85 xe (68 xe hoa quả); Nhập khẩu: 181 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 11/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.718 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.188 xe (giảm 80 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 69% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 24 xe (20 xe chở hoa quả tươi, còn lại các mặt hàng khác)

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.