TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 11/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 11/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 11/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 261 xe (180 xe hoa quả, 81 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 402 xe (392 xe chở hàng, 10 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 10/4/2023 đến 20h00 ngày 11/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 250 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 266 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (242 xe), mặt hàng khác (24 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 11/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 24 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 11/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 44 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/4/2023 đến 20h00 ngày 11/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 11/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 11/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 210 xe (181 xe hoa quả, 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/4/2023 đến 20h00 ngày 11/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 205 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 433 xe (Trong đó có 412 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 11/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 37 xe (32 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/4/2023 đến 20h00 ngày 11/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 31 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 11/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 19 xe (19 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 11/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.025 xe (Xuất khẩu 519 xe (trong đó có 393 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 506 xe (trong đó có 496 xe hàng, 10 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 11/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 735 xe (giảm 21 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 673 xe (giảm 28 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 91% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 498 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.