TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 254 xe (225 xe hoa quả, 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 490 xe (425 xe chở hàng, 65 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/6/2023 đến 20h00 ngày 12/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 173 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 144 xe, 286 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 106 xe hàng hoa quả, 26 xe hàng khác), 12 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 23 toa;

+ Nhập khẩu: 03 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2023 đến 20h00 ngày 12/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 304 xe (256 xe hoa quả gồm 80 xe vải tươi = 1.949 tấn, 42 xe sầu riêng; 48 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 96 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2023 đến 20h00 ngày 12/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 333 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 281 xe (Trong đó có 256 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2023 đến 20h00 ngày 12/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 12/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.206 xe (Xuất khẩu 564 xe (481 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 83 xe vải tươi); Nhập khẩu 642 xe (trong đó có 577 xe hàng, 65 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 434 xe (giảm 54 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 362 xe (giảm 01 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 510 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.