TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 41 xe (34 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 141 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/5/2022 đến 20h00 ngày 13/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 11 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 43 xe (hoa quả, linh kiện, gỗ, tơ tằm, ván bóc);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 163 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (102 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 21 toa;

+ Nhập khẩu: 27 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/5/2022 đến 20h00 ngày 13/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe tinh bột;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 13/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 113 xe (73 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 122 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/5/2022 đến 20h00 ngày 13/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe (xoài sấy);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 146 xe (Bột sắn, Chuối, Xoài, Thanh Long, Mít, cau khô,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 856 xe (Trong đó có 526 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 13/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 469 xe (Xuất khẩu 154 xe (107 xe hoa quả); Nhập khẩu: 315 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.019 xe (tăng 23 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 628 xe (giảm 14 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 61% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 189 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.