TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 110 xe (95 xe hoa quả, 15 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 236 xe (226 xe chở hàng, 10 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 12/7/2022 đến 20h00 ngày 13/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 121 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 127 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (93 xe), mặt hàng khác (34 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 06 toa;

+ Nhập khẩu: 51 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 47 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/7/2022 đến 20h00 ngày 13/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe (thoi nhôm, cây máu chó);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 149 xe (118 xe hoa quả, trong đó có 21 xe chở vải tươi; 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 213 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/7/2022 đến 20h00 ngày 13/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 209 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 221 xe (Trong đó có 170 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 13/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 757 xe (Xuất khẩu 261 xe (213 xe hoa quả, trong đó có 21 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 496 xe (trong đó có 486 xe hàng, 10 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 348 xe (tăng 70 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 263 xe (tăng 52 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 03 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 75% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 332 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.