TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 35 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/3/2022 đến 20h00 ngày 15/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 86 xe (hoa quả và các mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 526 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (261 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 15/3/2022, cửa khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc đang tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm.

– Từ 20h00 ngày 14/3/2022 đến 20h00 ngày 15/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 3 xe (cút mây, nhựa thông);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 15/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 9 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 43 xe (31 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 47 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/3/2022 đến 20h00 ngày 15/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 34 xe (thanh long, dưa hấu);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 32 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 790 xe (Trong đó có 681 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 15/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 125 xe (Xuất khẩu 43 xe (31 xe hoa quả); Nhập khẩu: 82 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.325 xe (giảm 134 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 942 xe (giảm 77 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 70% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 32 xe (chở hoa quả tươi)

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.