TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 73 xe (15 xe hoa quả, 58 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 368 xe (353 xe chở hàng, 15 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/9/2022 đến 20h00 ngày 15/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 75 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 76 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (03 xe), mặt hàng khác (73 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 34 toa;

+ Nhập khẩu: 20 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 31 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2022 đến 20h00 ngày 15/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 05 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 183 xe (120 xe hoa quả, 63 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 115 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2022 đến 20h00 ngày 15/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 190 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 113 xe (Trong đó có 85 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh:

– Ngày 15/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 771 xe (Xuất khẩu 257 xe (trong đó có 135 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 514 xe (trong đó có 499 xe hàng, 15 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 194 xe (tăng 08 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 88 xe (tăng 23 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 45% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 266 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.