TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 17/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 17/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 17/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 105 xe (97 xe hoa quả, 08 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 185 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/6/2022 đến 20h00 ngày 17/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 06 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 51 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 247 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (198 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 17/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 30 toa;

+ Nhập khẩu: 50 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 17/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe nhựa thông;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/6/2022 đến 20h00 ngày 17/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe nhựa thông;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 17/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 218 xe (173 xe hoa quả, trong đó có 73 xe chở vải tươi; 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 179 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/6/2022 đến 20h00 ngày 17/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 07 xe mít;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 134 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, hạt sen, bột sắn, cau khô…);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 720 xe (Trong đó có 488 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 17/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 741 xe (Xuất khẩu 325 xe (270 xe hoa quả, trong đó có 66 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 416 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 17/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 967 xe (giảm 151 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 602 xe (giảm 145 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 146 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 62% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 187 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.