TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 17/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 17/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 17/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 194 xe (137 xe hoa quả, 57 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 355 xe (355 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 16/12/2022 đến 20h00 ngày 17/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 171 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 74 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (56 xe), mặt hàng khác (18 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 17/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 39 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 17/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe;

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/12/2022 đến 20h00 ngày 17/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 17/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 268 xe (182 xe hoa quả, 86 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 154 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/12/2022 đến 20h00 ngày 17/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 297 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 241 xe (Trong đó có 202 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 17/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/12/2022 đến 20h00 ngày 17/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 17/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.049  xe (Xuất khẩu 472 xe (trong đó có 319 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 577 xe (trong đó có 577 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 17/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 331 xe (tăng 08 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 258 xe (tăng 40 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 77% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 480 xe (Khoảng 74% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.