TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 17/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 17/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 17/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 95 xe (32 xe hoa quả, 63 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 218 xe (210 xe chở hàng, 08 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 16/8/2022 đến 20h00 ngày 17/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 142 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 137 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (24 xe), mặt hàng khác (113 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 17/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 29 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 17/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 43 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/8/2022 đến 20h00 ngày 17/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 17/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 196 xe (150 xe hoa quả, 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 84 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/8/2022 đến 20h00 ngày 17/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 194 xe (Thanh Long, bột sắn, chổi chít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 85 xe (Trong đó có 31 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 17/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 636 xe (Xuất khẩu 291 xe (trong đó có 182 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 345 xe (trong đó có 337 xe hàng, 08 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 17/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 222 xe (tăng 44 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 44 xe (tăng 01 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 20% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 336 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.