TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 18/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 18/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 18/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 282 xe (245 xe hoa quả, 37 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 399 xe (397 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 17/6/2023 đến 20h00 ngày 18/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 295 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 120 xe (gồm: 112 xe hàng hoa quả, 08 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 18/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 33 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 18/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 xe;

+ Nhập khẩu: 62 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/6/2023 đến 20h00 ngày 18/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 15 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 18/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 212 xe (184 xe hoa quả gồm 78 xe vải tươi = 2.057 tấn, 07 xe sầu riêng; 28 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 85 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/6/2023 đến 20h00 ngày 18/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 204 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 164 xe (Trong đó có 142 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/6/2023 đến 20h00 ngày 18/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 18/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.053 xe (Xuất khẩu 523 xe (433 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 78 xe vải tươi); Nhập khẩu 546 xe (trong đó có 544 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 18/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 299 xe (tăng 07 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 254 xe (tăng 21 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 514 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.