TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 19/11/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 19/11/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 19/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 167 xe (106 xe hoa quả, 61 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 371 xe (356 xe chở hàng, 15 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 18/11/2022 đến 20h00 ngày 19/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 111 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 146 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (106 xe), mặt hàng khác (40 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 19/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 43 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

Ngày 19/11/2022 không có hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan do bên phía Ái Điểm bùng phát dịch Covid-19 như nội dung đã thông báo vào ngày 19/11/2022.

– Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên cửa khẩu Chi Ma (từ 20h00 ngày 19/11/2022 đến 20h00 ngày 19/11/2022): 03 xe

– Tổng số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 09 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 40 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 19/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 246 xe (186 xe hoa quả, 60 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2022 đến 20h00 ngày 19/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 215 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 311 xe (Trong đó có 255 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 19/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2022 đến 20h00 ngày 19/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 19/11/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 955  xe (Xuất khẩu 413 xe (trong đó có 292 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 542 xe (trong đó có 527 xe hàng, 15 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 19/11/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 491 xe (giảm 94 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 361 xe (giảm 69 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 73% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 329 xe (Khoảng 67% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.