TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 19/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 19/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 61 xe (32 xe hoa quả, 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 525 xe (524 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 18/11/2023 đến 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 66 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 41 xe (gồm: 21 xe hoa quả, 20 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 toa;

+ Nhập khẩu: 01 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 82 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2023 đến 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 06 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 222 xe (176 xe hoa quả; 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 201 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2023 đến 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 201 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 81 xe (Trong đó có 60 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2023 đến 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 19/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/11/2023 đến 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 19/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.094 xe (Xuất khẩu 286 xe (208 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 808 xe (trong đó có 807 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 19/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 129 xe (giảm 15 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 81 xe hoa quả (giảm 01 xe so với ngày hôm trước), 48 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 271 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.