TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 173 xe (102 xe hoa quả, 71 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 454 xe (402 xe chở hàng, 52 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 19/12/2022 đến 20h00 ngày 20/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 177 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 88 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (60 xe), mặt hàng khác (28 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 12 toa;

+ Nhập khẩu: 23 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe;

+ Nhập khẩu: 64 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/12/2022 đến 20h00 ngày 20/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 260 xe (171 xe hoa quả, 89 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 176 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/12/2022 đến 20h00 ngày 20/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 222 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 248 xe (Trong đó có 187 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 20/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe (10 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/12/2022 đến 20h00 ngày 20/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 20/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.147 xe (Xuất khẩu 453 xe (trong đó có 283 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 694 xe (trong đó có 642 xe hàng, 52 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 353 xe (giảm 38 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 247 xe (giảm 25 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 69% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 409 xe (Khoảng 61% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.