TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 139 xe (111 xe hoa quả, 28 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 433 xe (396 xe chở hàng, 37 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 19/3/2023 đến 20h00 ngày 20/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 91 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 188 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (140 xe), mặt hàng khác (48 xe),…

* Trong ngày 20/3/2023, lượng xe không hàng Trung Quốc tồn sau khi trả hàng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục tăng, nếu không có phương án giải quyết dứt điểm sẽ gây hiện tượng ùn ứ cục bộ vào các thời gian thông quan cao điểm. Để đảm bảo duy trì hoạt động thông quan xuất nhập khẩu thông suốt, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng SơnBan Quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường đã thống nhất kéo dài thời gian làm việc trong ngày 20/3/2023 cho đến khi giải quyết cho toàn bộ lượng xe không Trung Quốc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của hai Bên đã phối hợp tạo điều kiện cho cơ bản toàn bộ lượng xe không Trung Quốc tồn tại cửa khẩu Hữu Nghị trở về nước.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 17 toa;

+ Nhập khẩu: 09 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 32 xe;

+ Nhập khẩu: 64 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/3/2023 đến 20h00 ngày 20/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 31 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 221 xe (201 xe hoa quả, 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 76 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/3/2023 đến 20h00 ngày 20/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 171 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 176 xe (Trong đó có 171 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 20/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 31 xe (20 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/3/2023 đến 20h00 ngày 20/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 18 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 20/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 996 xe (Xuất khẩu 423 xe (trong đó có 332 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 573 xe (trong đó có 536 xe hàng, 37 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 425 xe (giảm 113 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 316 xe (giảm 102 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 74% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 311 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.