TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 80 xe (67 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 145 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/5/2022 đến 20h00 ngày 20/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 72 xe (hoa quả, ván bóc, sắt, đồ điện tử);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 265 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (158 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 60 toa;

+ Nhập khẩu: 43 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 39 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/5/2022 đến 20h00 ngày 20/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 20/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 141 xe (119 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 154 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/5/2022 đến 20h00 ngày 20/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 06 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 99 xe (Bột sắn, Chuối, Thanh Long, Mít, Xoài, hạt sen, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 538 xe (Trong đó có 153 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 20/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 559 xe (Xuất khẩu 221 xe (186 xe hoa quả); Nhập khẩu: 338 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 803 xe (giảm 59 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 311 xe (giảm 64 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 39% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 171 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.