TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 93 xe (75 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 154 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/6/2022 đến 20h00 ngày 20/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe hoa quar;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 49 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 197 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (152 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 13 toa;

+ Nhập khẩu: 53 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/6/2022 đến 20h00 ngày 20/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 185 xe (145 xe hoa quả, trong đó có 65 xe chở vải tươi; 40 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 109 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/6/2022 đến 20h00 ngày 20/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 96 xe (Chuối, Thanh Long, Vải thiều, hạt sen, bột sắn, cau khô…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 581 xe (Trong đó có 359 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 20/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 576 xe (Xuất khẩu 279 xe (220 xe hoa quả, trong đó có 65 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 297 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 778 xe (giảm 135 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 472 xe (giảm 69 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 217 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 60% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 145 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.