TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe (10 xe hoa quả, 02 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 54 xe (54 xe chở hàng).

Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giảm là
do phía Trung Quốc thực hiện nâng cấp hệ thống, tạm dừng hoạt động xuất
nhập khẩu; đến khoảng 15h cùng ngày cửa khẩu mới khôi phục thông quan xuất
nhập khẩu hàng hóa trở lại.

– Từ 20h00 ngày 19/7/2022 đến 20h00 ngày 20/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe (LKĐT);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 116 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 272 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (217 xe), mặt hàng khác (55 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 49 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/7/2022 đến 20h00 ngày 20/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe (ván bóc);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 160 xe (131 xe hoa quả, trong đó có 02 xe chở vải tươi; 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 142 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/7/2022 đến 20h00 ngày 20/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 145 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 118 xe (Trong đó có 90 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 20/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 419 xe (Xuất khẩu 174 xe (141 xe hoa quả, trong đó có 02 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 245 xe (trong đó có 245 xe hàng).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 390 xe (tăng 88 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 307 xe (tăng 66 xe so với ngày hôm trước, trong đó có 0 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 78% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 263 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.