TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 117 xe (39 xe hoa quả, 78 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 442 xe (410 xe chở hàng, 32 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 19/9/2022 đến 20h00 ngày 20/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 101 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 89 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (16 xe), mặt hàng khác (73 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 08 toa;

+ Nhập khẩu: 51 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 38 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/9/2022 đến 20h00 ngày 20/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 05 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 196 xe (134 xe hoa quả, 62 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 129 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/9/2022 đến 20h00 ngày 20/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 170 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 141 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 141 xe (Trong đó có 108 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thí điểm thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 20/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 01 xe linh kiện điện tử.

– Từ 20h00 ngày 19/9/2022 đến 20h00 ngày 20/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe vàng mã;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 02 xe.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 20/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 923 xe (Xuất khẩu 313 xe (trong đó có 173 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 610 xe (trong đó có 578 xe hàng, 32 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 237 xe (giảm 44 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 124 xe (giảm 40 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 52% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 272 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.