TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 23/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 284 xe (236 xe hoa quả, 48 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 543 xe (451 xe chở hàng, 75 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 22/6/2023 đến 20h00 ngày 23/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 220 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 168 xe (gồm: 154 xe hàng hoa quả, 14 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 23/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 17 toa;

+ Nhập khẩu: 08 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 23/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 26 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/6/2023 đến 20h00 ngày 23/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 23/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 23/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 165 xe (141 xe hoa quả gồm 42 xe vải tươi = 1.003 tấn, 15 xe sầu riêng; 24 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 62 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/6/2023 đến 20h00 ngày 23/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 166 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 87 xe (Trong đó có 40 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 23/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/6/2023 đến 20h00 ngày 23/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 23/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 23/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.069 xe (Xuất khẩu 450 xe (377 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 73 xe vải tươi); Nhập khẩu 619 xe (trong đó có 544 xe hàng, 75 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 23/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 271 xe (giảm 58 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 194 xe (giảm 62 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 392 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.