TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 25/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 25/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 25/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 26 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/3/2022 đến 20h00 ngày 25/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe (hoa quả và các mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 25/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 270 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (76 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 25/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 20 toa;

+ Nhập khẩu: 89 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Từ ngày 15/3/2022, cửa khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc đang tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm.

– Từ 20h00 ngày 24/3/2022 đến 20h00 ngày 25/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 25/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 5 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 25/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 57 xe (52 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/3/2022 đến 20h00 ngày 25/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 05 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 160 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài);

– Thời điểm 20h00 ngày 25/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.004 xe (Trong đó có 872 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 25/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 141 xe (Xuất khẩu 62 xe (48 xe hoa quả); Nhập khẩu: 79 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 25/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.279 xe (tăng 96 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 948 xe (tăng 94 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 74% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 160 xe (chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.