TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 26/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 344 xe (272 xe hoa quả, 72 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 485 xe (472 xe chở hàng, 13 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 25/5/2023 đến 20h00 ngày 26/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 328 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 605 xe, 185 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 169 xe hàng hoa quả, 16 xe hàng khác), 420 xe ngoài khu vực cửa khẩu.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 26/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 28 toa;

+ Nhập khẩu: 53 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 26/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 xe;

+ Nhập khẩu: 53 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/5/2023 đến 20h00 ngày 26/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 26/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 208 xe (175 xe hoa quả, 33 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 74 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/5/2023 đến 20h00 ngày 26/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 229 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 121 xe (Trong đó có 108 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 26/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe (05 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/5/2023 đến 20h00 ngày 26/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 05 xe (05 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 26/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.183 xe (Xuất khẩu 571 xe (trong đó có 453 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 612 xe (trong đó có 599 xe hàng, 13 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 26/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 736 xe (giảm 102 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 420 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu là 277 xe (giảm 74 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 569 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.