TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 26/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 101 xe (83 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 212 xe (206 xe chở hàng, 06 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 25/7/2022 đến 20h00 ngày 26/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 104 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 502 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (411 xe), mặt hàng khác (91 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 26/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 54 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 26/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 51 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/7/2022 đến 20h00 ngày 26/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 26/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 154 xe (123 xe hoa quả, 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 161 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/7/2022 đến 20h00 ngày 26/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 190 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 274 xe (Trong đó có 228 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 26/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 685 xe (Xuất khẩu 261 xe (trong đó có 206 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 424 xe (trong đó có 418 xe hàng, 06 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 26/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 776 xe (tăng 39 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 639 xe (tăng 39 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 82% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 300 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.