TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 81 xe (50 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2022 đến 20h00 ngày 28/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 142 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 537 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (434 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 30 toa;

+ Nhập khẩu: 36 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 19 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2022 đến 20h00 ngày 28/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 147 xe (106 xe hoa quả, 41 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 166 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2022 đến 20h00 ngày 28/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 242 xe (Mít, Bột sắn, Chuối, Thanh Long, Xoài, hạt sen,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.073 xe (Trong đó có 529 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 28/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 584 xe (Xuất khẩu 228 xe (156 xe hoa quả); Nhập khẩu: 356 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.610 xe (tăng 156 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 963 xe (tăng 93 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 59% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 384 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.