TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 290 xe (223 xe hoa quả, 67 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 347 xe (345 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/5/2023 đến 20h00 ngày 28/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 320 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 709 xe, 410 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 373 xe hàng hoa quả, 37 xe hàng khác), 299 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 46 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2023 đến 20h00 ngày 28/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 12 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 228 xe (211 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 69 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2023 đến 20h00 ngày 28/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 272 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 177 xe (Trong đó có 165 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/5/2023 đến 20h00 ngày 28/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 28/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 986 xe (Xuất khẩu 524 xe (trong đó có 434 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 462 xe (trong đó có 460 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 898 xe (tăng 73 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 299 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu538 xe (tăng 48 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 597 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.