TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 293/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 14 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2022 đến 20h00 ngày 298/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 242 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (68 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 27 toa;

+ Nhập khẩu: 71 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Từ ngày 15/3/2022, cửa khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc đang tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2022 đến 20h00 ngày 29/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 5 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 89 xe (83 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 64 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2022 đến 20h00 ngày 29/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 07 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 98 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.133 xe (Trong đó có 994 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 29/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 167 xe (Xuất khẩu 89 xe (83 xe hoa quả); Nhập khẩu: 78 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.380 xe (tăng 02 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.062 xe (giữ nguyên so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 77% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 98 xe (chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.