TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 29/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 296 xe (249 xe hoa quả, 47 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 473 xe (391 xe chở hàng, 82 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 28/3/2023 đến 20h00 ngày 29/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 131 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 334 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (300 xe), mặt hàng khác (34 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 06 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 29/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 25 xe;

+ Nhập khẩu: 63 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2023 đến 20h00 ngày 29/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 16 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 30 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 142 xe (129 xe hoa quả, 13 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 51 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2023 đến 20h00 ngày 29/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 130 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 410 xe (Trong đó có 328 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 48 xe (45 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/3/2023 đến 20h00 ngày 29/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 56 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 40 xe (37 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 29/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.098 xe (Xuất khẩu 511 xe (trong đó có 423 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 587 xe (trong đó có 505 xe hàng, 82 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 814 xe (giảm 178 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 665 xe (giảm 168 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 81% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 333 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.