TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 29/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 298 xe (259 xe hoa quả, 39 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 586 xe (485 xe chở hàng, 101 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 28/6/2023 đến 20h00 ngày 29/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 275 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 491 xe (171 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 143 xe hàng hoa quả, 28 xe hàng khác; 320 xe đỗ ở khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 15 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 29/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/6/2023 đến 20h00 ngày 29/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 215 xe (169 xe hoa quả gồm 16 xe vải tươi = 489 tấn, 44 xe sầu riêng; 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 123 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/6/2023 đến 20h00 ngày 29/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 194 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 52 xe (Trong đó có 30 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/6/2023 đến 20h00 ngày 29/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 29/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.288 xe (Xuất khẩu 527 xe (428 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 16 xe vải tươi); Nhập khẩu 761 xe (trong đó có 660 xe hàng, 101 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 556 xe (giảm 48 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 173 xe (giảm 25 xe so với ngày hôm trước); 320 xe chờ xuất khẩu chưa xác định loại hàng hóa.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 477 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.