TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/4/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/4/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/4/2022 là:

+ Xuất khẩu: 31 xe (29 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 106 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2022 đến 20h00 ngày 30/4/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 17 xe (hoa quả và mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 116 xe (hoa quả và mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 465 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (411 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/4/2022 là:

+ Xuất khẩu: 25 toa;

+ Nhập khẩu: 28 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/4/2022 là:

+ Xuất khẩu: 00 xe;

+ Nhập khẩu: 10 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2022 đến 20h00 ngày 30/4/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 02 xe (ván bóc).

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/4/2022 là:

+ Xuất khẩu: 87 xe (79 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2022 đến 20h00 ngày 30/4/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe (vừng);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 70 xe (Thanh Long, Dưa Hấu, Chuối, Xoài, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 527 xe (Trong đó có 345 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 30/4/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 302 xe (Xuất khẩu 118 xe (108 xe hoa quả); Nhập khẩu: 184 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/4/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 994 xe (tăng 50 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 756 xe (tăng 48 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 75% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 186 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.