TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 98 xe (61 xe hoa quả, 37 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 378 xe (378 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 29/9/2022 đến 20h00 ngày 30/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 105 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 97 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (60 xe), mặt hàng khác (37 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 22 toa;

+ Nhập khẩu: 20 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 36 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/9/2022 đến 20h00 ngày 30/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 228 xe (226 xe hoa quả, 02 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 162 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/9/2022 đến 20h00 ngày 30/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 220 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 260 xe (Trong đó có 196 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Ngày 30/9/2022, không có hàng hóa thông quan XNK.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 30/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 906 xe (Xuất khẩu 330 xe (trong đó có 287 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 576 xe (trong đó có 576 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 366 xe (giảm 03 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 256 xe (giảm 01 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 69% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 327 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.