Mời tham gia Lễ hội Hoa ĐàoXứ Lạng – Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND  ngày  31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng.Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (03/02/1930 -03/02/2023) và chào đón Xuân Quý Mão năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức  Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng -Xuân Quý Mão năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình có tổ chức “Trưng bày, bán các sản phẩm OCOP, các món ăn ẩm thực Lạng Sơn”. Chương trình cụ thể như sau:

– Thời gian: Trưng bày, bán theo 05 đợt (chi tiết theo Phụ lục đính kèm theo)

– Địa điểm: Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

– Phương thức thực hiện: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên hệ đăng ký trực tiếp với Ban quản lý Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng để tham gia trưng bày, bán sản phẩm.

– Đơn vị thực hiện: Tập đoàn Sovico/Công ty CP địa ốc Phú Long; Công ty sự kiện Young Communication thiết kế phân khu bố trí gian hàng, tài trợ mặt bằng và đảm bảo các điều kiện vận hành tại khu vực.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh , hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được biết và đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.

Tổng hợp

phu luc cac noi dung le hoi hoa dao Xuan Quy Mao 2023