Tỉnh Quảng Ninh: Sẽ tổ chức chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới

Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh.

Thương mại điện tử xuyên biên giới ngày nay đã trở thành phương thức kinh doanh hàng hóa dịch vụ rất hiệu quả đến các khách hàng quốc tế và là xu hướng tất yếu mà không quốc gia, địa phương nào có thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, thương mại điện tử xuyên biên giới còn khá mới mẻ với các doanh nghiệp, cán bộ quản lý tại tỉnh Quảng Ninh.

Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả của xuất khẩu trực tuyến và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Chương trình tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới Quảng Ninh 2023 vào ngày 28/7. Dự kiến sẽ có khoảng 200 người tham dự là các chủ sở hữu doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ phụ trách công tác quản lý phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

Chương trình sẽ tập trung vào các nội dung về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới; chia sẻ về giải pháp logistics. Xu hướng thương mại điện tử và xuất nhập khẩu toàn cầu. Cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Kinh nghiệm từ doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến thành công và các bài học kinh nghiệm dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thông qua chương trình sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới giúp các doanh nghiệp xúc tiến, kết nối, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nâng cao doanh số bán hàng, tìm kiếm mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực để tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguồn: congthuong.vn