CẬP NHẬT DANH SÁCH CẢNH BÁO CÁC MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN XUẤT XỨ, CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 910/BCT-PVTM về việc cập nhật Danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức về các mặt hàng có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ phương mại,… nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại trong thương mại quốc tế, giữ vững thị phần và tăng trưởng xuất khẩu bền vững hơn.

Đính kèm: Công văn số 910/BCT-PVTM ngày 25/02/2022 của Bộ Công Thương, bao gồm Danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

910-BCT-PVTM