kết nối, tiêu thụ chuỗi sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 9331/UBNDKTN ngày 05/8/2021 về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021; Qua rà soát, thống kê các chuỗi sản phẩm thủy sản có sản lượng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, tiêu thụ nhằm duy trì kênh phân phối sản phẩm thủy sản, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm, cụ thể:

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 – Hỗ trợ thông tin đến các doanh nghiệp, hệ thống phân phối trên địa bàn về nguồn cung thủy sản của tỉnh Đồng Nai nhằm kết nối, xúc tiến tiêu thụ.

 – Phối hợp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tạo điều kiện hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ tỉnh Đồng Nai đến các địa phương.

  1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

– Liên minh Hợp tác xã, các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua và tiêu thụ các mặt hàng thủy sản.

– Các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện ích, doanh nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh: Quan tâm thu mua các mặt hàng thủy sản về kinh doanh, phân phối, sản xuất chế biến.

– Trung tâm Xúc tiến Thương mại V/v kết nối, tiêu thụ chuỗi sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Căn cứ thông tin danh mục nguồn cung chuỗi sản phẩm thủy sản do Phòng Quản lý Thương mại cung cấp, tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ kết nối, xúc tiến tiêu thụ giữa nguồn cung ứng và các đơn vị có nhu cầu.

+ Tiếp tục liên hệ các doanh nghiệp lớn cung ứng các sản phẩm thủy sản trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối với các sở, ban, ngành và các đơn vị cần tiêu thụ. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản hồi bằng văn bản về Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (qua Phòng Quản lý Thương mại) để phối hợp xử lý./.

* Gửi kèm file:

– Công văn số 1836-CV/HNDT ngày 19/8/2021 của Hội nông dân tỉnh Đồng Nai kèm theo Danh sách thông tin liên hệ;

– Công văn số 2708/UBND-NN ngày 31/8/2021 của UBND huyện Tân Phú kèm theo Danh sách thông tin liên hệ;

– Công văn số 268/KT&HT ngày 06/9/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu kèm theo Danh sách thông tin liên hệ;

– Công văn số 257/PNNPTNT ngày 23/8/2021 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Danh sách thông tin liên hệ.

Tổng hợp

Hoi nong dan gui Nong san

Tan Phu gui chuoi Thuy san

Vinh Cuu gui chuoi Thuy san

Xuan Loc gui chuoi Thuy san