phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

 Sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến cuối năm 2021 khoảng trên 60.000 tấn các loại (gồm: cá song, cá hồng mỹ, cá giò, cá vược, cá chim, cá sủ; ngao hai cùi; hàu sữa; tôm thẻ chân trắng…), trong đó có trên 25.000 tấn đã đến vụ thu hoạch hiện đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

 Nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương Quảng Ninh kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản vào hệ thống phân phối lớn, các siêu thị, các chợ đầu mối, chợ truyền thống và các cơ sở kinh doanh tại địa phương (có Phụ lục danh sách các đơn vị cung ứng sản phẩm thủy sản gửi kèm).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  1. Đ/c Lê Thị Loan, Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Quảng Ninh, ĐT: 0936841172;
  2. Đ/c Dương Huy Bình, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương Quảng Ninh, ĐT: 0984224666.

Sở Công Thương Quảng Ninh trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ tiêu thụ thủy sản của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Tổng hợp