kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020; UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá và công nhận 40 sản phẩm OCOP (17 sản phẩm đạt 4 sao và 23 sản phẩm đạt 3 sao) của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ thông tin đến các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn kết nối, tiêu thụ sản phẩm sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng (Phụ lục 01, 02 kèm theo). Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (Tầng 19, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); điện thoại: 0236.3822525 (gặp anh Quân); email: qltmsct@danang.gov.vn.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của quý đơn vị.

ket noi tieu thu san pham thanh pho da nang

Tổng hợp