THÔNG BÁO Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng ngày 21 tháng 01 năm 2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 8 giờ 00 ngày 21/01/2022 là 675 xe, giảm 104 xe so với ngày 20/01/2022, cụ thể:

  1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 20/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 95 xe (74 xe hoa quả, 21 xe mặt hàng khác).

+ Số phương tiện nhập khẩu: 314 xe.

– Tổng số phương tiện chuyển lên cửa khẩu Tân Thanh: 04 xe (hoa quả).

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 20/01/2022 đến 8h ngày 21/01/2022): 39 xe  (linh kiện điện tử, cá, vải sợi).

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 21/01/2022: 505 xe, trong đó có 207 xe tại khu trung chuyển, 298 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Tổng xe hàng hoa quả: 273 xe (chở bằng xe nóng: 33 xe, chở bằng container lạnh: 240 xe);

– Mặt hàng linh kiện điện tử: 76 xe;

– Mặt hàng ván bóc: 14 xe;

– Mặt hàng khác: 142 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 39 xe (29 xe dưa hấu, 07 xe sắn, 01 xe tinh bột sắn, 02 xe mít).

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 20/01/2022 đến 8h ngày 21/01/2022): Không

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 21/01/2022: 166 xe tại bãi Bảo Nguyên. Chi tiết các mặt hàng như sau:

+ Tổng xe hàng hoa quả: 46 xe (chở bằng xe nóng: 35 xe, chở bằng container lạnh: 11 xe);

+ Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, cây thạch đen…): 103 xe;

+ Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 17 xe.

  1. Cửa khẩu chính Chi Ma

– Từ ngày 17/01/2022 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 20/01/2022 đến 8h ngày 21/01/2022): Không

– Tổng số phương tiện quay đầu chuyển đi cửa khẩu khác ngoài tỉnh: 03 xe (02 xe linh kiện điện tử, 01 xe tinh bộ sắn).

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 21/01/2022: 04 xe (số phương tiện tồn thay đổi do có 02 xe xin hạ tải tại các kho bãi để giải phóng phương tiện). Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Mặt hàng nông sản (tinh bột sắn): 01 xe;

– Mặt hàng khác (hạt cà phê, cút mây, nhựa thông, …): 03 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương.