THÔNG BÁO Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng ngày 26 tháng 01 năm 2022

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 8 giờ 00 ngày 26/01/2022 là 313 xe, tăng 47 xe so với ngày 25/01/2022, cụ thể:

  1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 25/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 123 xe (86 xe hoa quả, 37 xe mặt hàng khác).

+ Số phương tiện nhập khẩu: 342 xe.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: Không.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 25/01/2022 đến 8h ngày 26/01/2022): 69 xe  (hoa quả, linh kiện điện tử, vải sợi).

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 26/01/2022: 99 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Tổng xe hàng hoa quả: 72 xe (chở bằng xe nóng: 04 xe, chở bằng container lạnh: 68 xe);

– Mặt hàng linh kiện điện tử: 27 xe;

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 25/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 03 xe

 + Số phương tiện nhập khẩu: Không

 – Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: Không.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 25/01/2022 đến 8h ngày 26/01/2022): 104 xe (60 xe thanh long, 16 xe mít lạnh, 21 xe xoài lạnh, 05 xe sắn, 02 xe tinh bột sắn)

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 26/01/2022: 211 xe tại bãi Bảo Nguyên. Chi tiết các mặt hàng như sau:

+ Tổng xe hàng hoa quả: 99 xe (chở bằng container lạnh: 99 xe);

+ Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, cây thạch đen…): 101 xe;

+ Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 11 xe.

  1. Cửa khẩu chính Chi Ma

– Tổng số phương tiện xuất  khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 25/01/2022:

+ Số phương tiện xuất khẩu: 01 xe.

+ Số phương tiện nhập khẩu: 32 xe.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 25/01/2022 đến 8h ngày 26/01/2022): Không

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 26/01/2022: 03 xe. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Mặt hàng ván bóc: 01 xe;

– Mặt hàng khác : 02 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu./.

Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương