THÔNG BÁO Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng ngày 25 tháng 01 năm 2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 8 giờ 00 ngày 25/01/2022 là 266 xe, giảm 89 xe so với ngày 24/01/2022, cụ thể:

  1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 24/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 95 xe (73 xe hoa quả, 22 xe mặt hàng khác).

+ Số phương tiện nhập khẩu: 368 xe.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe (hoa quả).

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 24/01/2022 đến 8h ngày 25/01/2022): 18 xe  (linh kiện điện tử, cá, vải sợi).

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 25/01/2022: 153 xe, trong đó có 06 xe tại khu trung chuyển, 147 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Tổng xe hàng hoa quả: 89 xe (chở bằng xe nóng: 09 xe, chở bằng container lạnh: 80 xe);

– Mặt hàng linh kiện điện tử: 27 xe;

– Mặt hàng ván bóc: 05 xe;

– Mặt hàng khác: 32 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 11 xe (04 xe dưa hấu, 03 sắn, 04 xe bột thạch đen).

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 24/01/2022 đến 8h ngày 25/01/2022): Không

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 25/01/2022: 110 xe tại bãi Bảo Nguyên. Chi tiết các mặt hàng như sau:

+ Tổng xe hàng hoa quả: 05 xe (chở bằng container lạnh: 05 xe);

+ Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, cây thạch đen…): 94 xe;

+ Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 11 xe.

  1. Cửa khẩu chính Chi Ma

– Tổng số phương tiện xuất  khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 24/01/2022:

+ Số phương tiện xuất khẩu: Không.

+ Số phương tiện nhập khẩu: 09 xe.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 24/01/2022 đến 8h ngày 25/01/2022): Không

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 25/01/2022: 03 xe. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Mặt hàng ván bóc: 01 xe;

– Mặt hàng khác : 02 xe.

Ngày 24/01/2022, theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo về việc khôi phục hoạt động thông quan cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài theo phương thức “Phương tiện xuất nhập cảnh do lái xe chuyên trách cố định Trung Việt, lái phương tiện đến khu giao nhận khử khuẩn phương tiện tại Km0 đường chuyên dụng vận tải hàng hoá Tân Thanh – Pò Chài để giao nhận” và khôi phục hoạt động thông quan cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài từ 08 giờ ngày 25/01/2022.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương