TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (27/01/2022)

 Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 8 giờ 00 ngày 27/01/2022 là 385 xe, tăng 72 xe so với ngày 26/01/2022, cụ thể:

1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 25/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 71 xe (29 xe hoa quả, 42 xe mặt hàng khác).

+ Số phương tiện nhập khẩu: 339 xe.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: Không.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 26/01/2022 đến 8h ngày 27/01/2022): 107 xe  (hoa quả, linh kiện điện tử, vải sợi).

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 27/01/2022: 135 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Tổng xe hàng hoa quả: 106 xe (chở bằng xe nóng: 05 xe, chở bằng container lạnh: 101 xe);

– Mặt hàng linh kiện điện tử và mặt hàng khác: 29 xe;

2. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 26/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 21 xe

 + Số phương tiện nhập khẩu: Không

 – Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: Không.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 26/01/2022 đến 8h ngày 27/01/2022): 56 xe (thanh long, mít, xoài, dưa hấu, chuối, tinh bột sắn)

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 27/01/2022: 246 xe tại bãi Bảo Nguyên. Chi tiết các mặt hàng như sau:

+ Tổng xe hàng hoa quả: 130 xe (chở bằng xe nóng: 12 xe, chở bằng container lạnh: 118 xe);

+ Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, cây thạch đen…): 108 xe;

+ Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 08 xe.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma

– Tổng số phương tiện xuất  khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 26/01/2022:

+ Số phương tiện xuất khẩu: 01 xe.

+ Số phương tiện nhập khẩu: 37 xe.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 26/01/2022 đến 8h ngày 27/01/2022): 02 xe (quặng chì, bột sắn)

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 27/01/2022: 04 xe. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Mặt hàng bột sắn: 01 xe;

– Mặt hàng ván bóc: 01 xe;

– Mặt hàng cút mây: 02 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu./.

Phòng Quản lý Thương mại