PHƯƠNG ÁN GIAO NHẬN HÀNG HÓA MỚI TẠI CỬA KHẨU TÂN THANH, LẠNG SƠN

Ngày 09/02/2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã ban hành Phương án số 01/PA-BQLKKTCK về Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam -Pò Chài, Trung Quốc, theo đó:

1. Thời gian áp dụng:

Thực hiện từ ngày 25/01/2022 và được thực hiện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến khi có thông báo mới của Ban Quản lý (Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát các cơ quan chức năng sẽ trao đổi với phía Trung Quốc để khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu bình thường như trước đây).

2. Quy trình giao nhận:

  • Bước 1: Lái xe đường dài chở hàng hóa xuất khẩu, hoặc xe không hàng (để nhận hàng nhập khẩu) đến khu vực bến xe Công ty Cổ phần thương mại vận tải Bảo Nguyên(Công ty Bảo Nguyên), tiến hành bàn giao phương tiện cho Đội lái xe chuyên trách.Sau đó quay về khu lưu trú tập trung tại cửa khẩu Tân Thanh.
  • Bước 2: Lái xe chuyên trách Việt Nam điều khiển phương tiện từ bến xe Công ty Bảo Nguyên đến Km0 đường biên giới khu vực Mốc 1088/2 -1089, sau đó xuống khu vực chờ theo quy định.
  • Bước 3: Bên phía Trung Quốc tiến hành khử khuẩn buồng lái phương tiện. Sau đó Lái xe chuyên trách Trung Quốc điều khiển xe hàng của Việt Nam đến khu vực kiểm hóa để chờ kiểm tra, kiểm nghiệm và tiến hành khử khuẩn hàng hóa, bốc dỡ sang tải.Các phương tiện của Việt Nam sau khi đã thực hiện sang tải xong tại bến bãi Trung Quốc sẽ được các lái xe chuyên trách của Trung Quốc điều khiển xe không hàng hoặc xe chở hàng nhập khẩu đến Km0 đường biên giới khu vực Mốc 1088/2 -1089 đường chuyên dụng hàng hóa để bàn giao lại cho lái xe chuyên trách Việt Nam.
  • Bước 4. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu: Lái xe chuyên trách Trung Quốc điều khiển đến Km0 đường biên giới khu vực Mốc 1088/2 -1089 đường chuyên dụng hàng hóa, sau đó xuống xe. Các lái xe chuyên trách Việt Nam tiếp nhận xe và điều khiển về bến bãi Công ty Bảo Nguyên để làm thủ tục hải quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn xây dựng Phương án thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam – Pò Chài, Trung Quốc để các tổ chức cá nhân cùng thống nhất thực hiện./.

(Trích: Phương án số 01/PA-BQLKKTCK về Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam -Pò Chài, Trung Quốc: Phuong-an-giao-nhan-hang-hoa-tai-Tan Thanh (1) )