TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (19/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 18/02/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 19/02/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 18/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 05 xe (01 xe chở hoa quả);

+ Nhập khẩu: 315 xe.

– Từ 08h00 ngày 18/02/2022 đến 08h00 ngày 19/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 76 xe (trong đó có 68 xe hàng đã lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước ngày 16/02/2022 và dừng đỗ ở quanh khu vực, chủ yếu chở hoa quả, linh kiện điện tử, gạo, ván bóc);

– Thời điểm 08h00 ngày 18/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.199 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (919 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 18/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 41 xe.

– Từ 08h00 ngày 18/02/2022 đến 08h00 ngày 19/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 07 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, phế liệu kén tằm, tinh bột sắn);

– Thời điểm 08h00 ngày 19/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Đến hết ngày 18/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh là:

+ Xuất khẩu: 39 xe;

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 08h00 ngày 18/02/2022 đến 08h00 ngày 19/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 02 xe (mít, tinh bột sắn);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 08h00 ngày 19/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 869 xe (Trong đó có 734 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 18/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 439 xe (Xuất khẩu 49 xe (khoảng 40 xe hoa quả); Nhập khẩu: 390 xe)

– Tại thời điểm 08h00 ngày 19/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 2.075 xe (tăng 32 xe so với ngày hôm trước liền kề); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.653 xe, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 83 xe (trong đó có 68 xe chở hoa quả đã lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước ngày 16/02/2022 và dừng đỗ ở quanh khu vực, ngày 18/02/2022 được các lực lượng chức năng tiếp nhận và sắp sếp vào bãi Khu trung chuyển, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; số xe mới còn lại chở các mặt hàng linh kiện điện tử, ván bóc, tinh bột sắn,…).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.