TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (06/01/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 05/01/2022 và lượng tồn đến sáng ngày 06/01/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 05/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 60 xe (4 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 310 xe.

– Từ 08h ngày 05/01/2022 đến 08h ngày 06/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 64 xe (hoa quả, nông sản);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 113 xe (xe chở linh kiện điện tử, vải, ván bóc, xoài và một số xe chở mặt hàng khác);

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.318 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (837 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 05/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 26 xe;

+ Nhập khẩu: 26 xe.

– Từ 08h ngày 05/01/2022 đến 08h ngày 06/01/2022:

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe (ván bóc, tinh bột sắn);

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 381 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Từ 08h ngày 05/01/2022 đến 08h ngày 06/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 88 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 13 xe (10 xe dưa hấu, 3 xe tinh bột sắn);

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 450 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (188 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 06/01/20222.149 xe. So với 2.299 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 05/01/2022, lượng tồn đã giảm 150 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.