TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 03/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 03/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 03/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 297 xe (263 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 420 xe (356 xe chở hàng, 64 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 02/7/2023 đến 20h00 ngày 03/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 297 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 284 xe (281 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 201 xe hàng hoa quả, 80 xe hàng khác; 03 xe đỗ ở khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 03/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 08 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 03/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 67 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/7/2023 đến 20h00 ngày 03/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 14 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 19 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 03/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 273 xe (241 xe hoa quả gồm 140 xe thanh long tươi = 4355 tấn, 36 xe sầu riêng; 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 105 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/7/2023 đến 20h00 ngày 03/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 314 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 307 xe (Trong đó có 285 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 03/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/7/2023 đến 20h00 ngày 03/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 03/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.172 xe (Xuất khẩu 580 xe (504 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 592 xe (trong đó có 528 xe hàng, 64 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 03/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 610 xe (tăng 47 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 497 xe (tăng 100 xe so với ngày hôm trước); 03 xe chờ xuất khẩu chưa xác định loại hàng hóa.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 627 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.